Chonacthas May McFetrridge, bean ghrinn iomráiteach na teanga géire, i mbun dianstaidéir an tseachtain seo istigh i dteach leanna i dtuaisceart Bhéal Feirste. Agus cad é an t-ábhar a bhí á fhoghlaim aici? Gramadach na Gaeilge, ar ndóigh.

Bhí May, faoina gnáthbhalcaisí agus chan iad siúd a chaitheann sí ar an stáitse, cromtha ar na leabharthaí gramadaí in éineacht le cara dá cuid agus iad beirt ag dul don obair bhaile a tugadh dóibh ag Scoil Samhraidh Mhic Reachtain. Tá thart ar 250 duine ag freastal ar ranganna na Scoile i mbliana.

Tá May McFettridge (John Linehan) ag foghlaim na Gaeilge le roinnt mhaith blianta anois. Bhí sí páirteach sa chlár ‘Ní Gaeilgeoir Mé’ ar TG4 in 2006, meascán de Celebrity Big Brother agus cúrsa samhraidh Gaeltachta. Tá an taibhseoir mar phátrún ar an chompántas drámaíochta Gaeilge Aisling Ghéar agus bhí cúpla focal Gaeilge aici ina geamaireacht sa Grand Opera House i mBéal Feirste i mbliana.

Litir ghrá an Aire
Duine eile atá go díograiseach ag foghlaim na Gaeilge is ea Joe McHugh, T.D., atá ag feidhmiú mar Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin – agus post mór eile aige fosta mar Phríomh-Aoire an Rialtais.

Sheol sé ‘litir ghrá’ faoin Ghaeilge inniu i nGleann Cholm Cille dó, áit a mbíonn sé ag foghlaim, agus anois ag múineadh, na teanga.

Togra é seo le Bliain na Gaeilge ag Conradh na Gaeilge a chur chun cinn. Tá na Conraitheoirí ag iarraidh ar an phobal litreacha grá faoina gcumann leis an Ghaeilge a scríobh.  Mura bhfuil tú cinnte cad é ba chóir duit a scríobh, bíodh litir Joe McHugh mar shamhail agat.

A chara,
Thit mé i ngrá leis an Ghaeilge don chéad uair i 2014. Ní ghrá den chineál chomh luath is a leag muid súil ar a chéile a bhí ann mar gur thug sé ar ais droch-chuimhní de nár gcaidreamh roimhe sin. Rinne mé cinneadh an uair seo go ndéanfainn gach iarracht léi. Rinne mé cinneadh fosta a bheith beagáinín níos ionraice faoin am a chuaigh thart. Cosúil le B a fháil sa Ghaeilge ag gnáthleibhéal i mo Ardteist. Rinne mé cinneadh freisin nach gcuirfeadh mo iar- chaidreamh isteach ar mo chaidreamh nua. Agus thar achan rud eile, bhí mé ag iarraidh cur in iúl don domhan go raibh mé chun caidreamh buan agus fadtéarmach a bhaint amach.

Mar sin, thosaigh an réiteach. Agus thosaigh rudaí ag teacht le chéile. Bhí mé ag foghlaim rudaí cosúil leis an sean-Ghaeilge ar ‘road’ ná ród. Agus gur tháinig ‘shanty towns’ ó sean-tithe agus tháinig abairtí cosúil le ‘do you dig it’ as ‘an dtuigeann tú, agus tháinig ‘smithereens’ ó smidiríní nó ‘galore’ ag teacht ó go leor.

Go tobann, bhí mé tugtha leis an leagan nua seo agus don chéad uair tháinig an tuiscint go bhfuil ár dteanga i bhfad níos tabhachtaí ná uirlis cumarsáide. Ár stair atá i gceist. Ár nasc leis an t-am a chuaigh thart. Ár n-Oidhreacht. Agus an phribhléid iontach don léargas seo a bhaint amach.

Mar sin, an bhfuil críoch shona anseo?

Oh tá.

Joe

Cuir do thrácht

Scríobh trácht
Ainm