Grúpaí le Gaeilge
Baile Tuairimíocht

Tuairimíocht

Gaeilge ar an Chnoc

Má tá Feidhmeannas le bheith ann ó Thuaidh, caithfidh Acht Gaeilge de shaghas éigin a bheith ann. Ós rud é gurb é an Tuaisceart atá i gceist, beidh débhrí chruthaitheach ag baint leis. Deimhneoidh Sinn Féin gur Acht Gaeilge é: deimhneoidh an DUP nach amhlaidh in aon chor. Agus seo...

Níos Mó

Gaeilge ar an Chnoc

Má tá Feidhmeannas le bheith ann ó Thuaidh, caithfidh Acht Gaeilge de shaghas éigin a bheith ann. Ós rud é gurb é an Tuaisceart...

MAGUAIRD: Sodar i ndiaidh na n-uasal

Duine ar bith a d’oibrigh sna meáin Ghaeilge, go háirithe na meáin chló, tuigfidh sé nó sí an t-aineolas a bhíonn i measc lucht...

Cuir ort do mhasc ocsaigine

Tá an-ghrá go deo agam do mo pháistí, Áine, Cillian agus Lorcán. Is daoine spreagúla, suimiúla, sultmhara iad, is ní bheinn gan iad ar...

Máguaird: Sé chontae Schrödinger

Tá fearg ar eolaithe ar fud na hEorpa ar maidin i ndiaidh gur fógraíodh go raibh margadh déanta idir an Ríocht Aontaithe agus an...

Bás agus beatha

Maith is cuimhin liom na sárpheileadóirí Luke Kelly agus Jim Morris i bhfad siar i ndaichidí na haoise seo a chuaigh thart agus an...

Féinmheas is féinfhoilsiú

Chan fhuil ach an t-aon saol ann, go bhfios dúinn, agus minic go leor – ní nach ionadh – is mian linn ár dtaithí,...

Athbheochan

  Seo óráid a thug an Dr Pádraig Ó Tiarnaigh ag seimineár Chonradh na Gaeilge, Athbheochan?, ag Oireachtas na Gaeilge i gCill Airne ar 4ú...

MÁGUAIRD: Leathdhaoine

Fadó, fadó, fadó agus tú ar an bhóthar isteach go Corcaigh, d’fheicfeá trí fhógra i ndiaidh a chéile le roisc mar ‘The Home of...

Cé atá ag ithe mo thí-se?

Is breá liomsa tithe arán sinséir aimsir na Nollag. Is aoibhinn liom an chuma a bhíonn orthu – na cruthanna, na dathanna, na maisiúcháin...

Min sáibh agus lustracha

Is iomaí ról atá ag tuismitheoir, ó thiománaí tacsaí go réiteoir, is ó mhúinteoir go banaltra. In amanna, bímid ag croitheadh na pom poms...

Ceachtanna cearta teanga ó Cheanada

Mar chuid de scoláireacht Fhondúireacht Ollscoile na hÉireann agus Cheanada, chaith Colm Ó Duifinn naoi mí ag teagasc Gaeilge in Ollscoil Toronto, gur shiúil roinnt den...

Acht Gaeilge go fóill uainn

Agus acht Gaeilge ar an cheist mhór atá go fóill gan réiteach idir na páirtithe polaitíochta ar Chnoc an Anfa, labhair muid le cúigear...

Báitheadh sa Mheánmhuir

le Art Hughes, Scoil na Gaeilge, Ollscoil Uladh. Bíonn súil le muir, ní bhíonn súil le huaigh Tá an nuacht lán de thragóid ar an aimsir seo...

Dá mbeadh an Piarsach beo inniu, an mbeadh sé i Sinn...

Óráid Dhaithí Mhic an Bhaird ó Charraig Mhachaire Rois, Co. Mhuineacháin, atá anois mar mhúinteoir i nGaelcholáiste Chill Dara, ag Ard-Fheis Shinn Féin i...

Cá bhfuil ár dtriall?

Cá bhfuil ár dtriall? Dr. Pádraig Ó Baoighill (Rann na Feirste) Dr. Padraig O Baoighill as Rann na Feirste, údar agus Uachtarán ‘An tUltach’ Tá cinneadh mífhortúnach...

Is é an t-éadach an duine

Máire Zepf “Bhí sé cosúil le seandálaíocht phearsanta, ag tochailt trí na héadaí – agus na tréimhsí ama lenár bhain siad.” Tá mé cineál sásta liom...

Plean simplí leis an tír a athghaelú

“All Politics is Local” : Tip O’Neill Molann Ciarán Dunbar plean simplí oibre do ghrúpaí áitiúla atá ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn go héifeachtach...