Sonraí teagmhála

An Bainisteoir
Tearmann Uí Annluain,
Sráid na Páirce,
Muineachán

eolas@antultach.com

Eolas

Tagann An tUltach amach 10 n-uaire sa bhliain. Tá scoth na scríbhneoireachta ann faoi na hábhair is cás le Gaeil Uladh. Iris Chomhaltas Uladh de Chonradh na Gaeilge atá ann agus é mar sprioc léi Gaeilge Uladh a chur chun cinn. Tá An tUltach ar an fhód ó bhí 1924 ann agus é ar na hirisí is faide bunaithe in Éirinn.

Tacaigh linn trí shíntiús bliana a cheannach.

Cuir teachtaireacht