Baile Scoileanna

Scoileanna

Nótaí léirmheasa le Gréagóir Ó Dúill ar an dán 'Caoineadh' le Cathal Ó Searcaigh. Tá an dán seo difriúil ar go leor slite ón chuid is mó de shaothar an fhile seo, ach chun an fhírinne a rá, ní laige dá thairbhe é. Ní bhíonn mórán tagairtí ina chuid filíochta...

Níos Mó

‘Caoineadh’ le Cathal Ó Searcaigh

Nótaí léirmheasa le Gréagóir Ó Dúill ar an dán 'Caoineadh' le Cathal Ó Searcaigh. Tá an dán seo difriúil ar go leor slite ón chuid...

‘Tost’ le Seán Ó Ríordáin

‘Tost’ (Seán Ó Ríordáin) Nótaí léirmheasa don Ardleibhéal le Gréagóir Ó Dúill Dán é seo a bhaineann leis an mhothú a bhíonn ar gach file...

An Gearrscéal Gníomhach (Cuid III)

Is fiú go mór, ar ndóigh, úsáid a bhaint as drámaíocht leis an ghearrscéal a threisiú sa rang. Cuirim ráitis as an scéal i...

An Gearrscéal Gníomhach (Cuid II)

Seo an dara alt i sraith le Pádraig de Bléine, léachtóir Gaeilge i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, faoin ghearrscéal ar an chúrsa Ardleibhéil Gaeilge. Tá...

‘An Tobar’ le Cathal Ó Searcaigh

  Nótaí léirmheasa don Ardleibhéal le Gréagóir Ó Dúill Tá an dán seo cuid mhaith níos faide ná na dánta eile ar an chúrsa: dhá leathanach,...

‘Cuireadh do Mhuire’ le Máirtín Ó Direáin

Nótaí léirmheasa don Ardleibhéal le Gréagóir Ó Dúill Dán beag simplí é seo. Labhraíonn an file go díreach leis an Mhaighdean Bheannaithe. Ní ag guí atá sé,...

An gearrscéal gníomhach (Cuid I)

Is é a chuir mé romham san alt seo amharc ar chúlra na ngearrscéalta in Éirinn agus ar mhodhanna éifeachtacha agus praiticiúla a chuirfidh le...

‘Gráinne’ le Máire Mhac an tSaoi

File í Máire Mhac an tSaoi a thug glór do mhná na hÉireann mar fhile, agus sin sula raibh a glór ardaithe sa Bhéarla...

‘Stoite’ le Máirtín Ó Direáin

Dán é ‘Stoite’ a bhaineann leis an téama is mó ag an fhile seo: cuimhne an fhile agus meath an phobail ar a oileán...

‘Níl aon ní’ le Cathal Ó Searcaigh

Nótaí léirmheasa don Ardleibhéal le Gréagóir Ó Dúill Dán é seo ina labhraíonn an file go díreach lena leannán. Maíonn sé as a cheantar dúchais...

‘Rian na gCos’ le Seán Ó Ríordáin

Ní dán simplí é seo agus is gá tabhairt faoi le foighid, ach is fiú an iarracht é. Agus tú á léamh, tabhair chun...

Filíocht Ardleibhéal na Gaeilge

Athraíonn siollabas Ardleibhéal na Gaeilge ó thráth go chéile, mar is dual. I measc na n-athruithe, bíonn na filí a roghnaítear saothar leo agus...