Óráid a thug an Athair Seán Ó Gallchóir nuair a cailleadh Séamus Mac Géidigh, craoltóir, fear pobail agus fear teaghlaigh.

I.
I mí seo na súl buí
Cuimhnímid ort.
I mbuidhe órga an Fhómhair
Crothnaímid thú.
I ndúluachair lom an Gheimhridh
Caoinimid thú.
Le teacht an Earraigh
is an lá ag dul chun síneadh,
Cuimhnímid ort.

Nuair a mhúsclaíonn an mhaidin
ár míshuaimhneas síoraí,
crothnaímid thú.
Nuair a chiúnaíonn an oíche bhroidearnach
an chroí chumhúil,
caoinimid thú.
Le teacht deirge an dá néal,
cuimhnímid ort.
Ag nóin bheag agus deireadh lae,
crothnaímid thú.
Ó dhubh go dubh,
caoinimid thú.

Ag malaidh mhallaithe mhíádhúil Neansaí,
cuimhnímid ort.
Ag malaidh ársa Chluain Eois,
crothnaímid thú.
Ag malaidh chrochta na hÚirchille.
caoinimid thú.

II. Teaghlach
Ar an teallach teolaí san Ailt,
i ndúnáras grámhar na Creige Bige,
i lúb an teaghlaigh,
cuimhnímid ort.

Sa tseomra suí,
sa tseomra luí,
sa tseomra bídh,
mar chéile,
mar athair,
mar anamchara,
do chomhrá agus do chomhairle,
do chomhluadar agus do chompántas,
do cheansacht agus do chaoine,
cuimhnímid ort.

Ba tú ár gcara agus ár gcumann,
ár gcuradh agus ár gcéadsearc,
ár n-ansacht agus ár n-aoibhneas,
ár loinnir, ár lóchrann, ár laoch.
cuimhnímid ort.

III. Raidió na Gaeltachta
Ag casadh cam na Feadarnaí
ag Úirchill an Chreagáin,
ag Úrchnoc Chéin Mhic Cáinte,
cuimhnímid ort.

Thíos i lár a’ ghleanna,
Ag ‘ul siar an Gleann
maidineacha cruaidhe seaca Geimhridh,
Ag teacht aniar an Gleann
tráthnóntaí Samhraidh
is cúl le gréin,
cuimhnímid ort.

Ar an Screabán,
i gCasla thiar,
i mBóthar na Léinsí theas,
cuimhnímid ort.

Ag do shuíochán san oifig,
ar na cnaipí sa stiúideo,
ag fáiltiú roimh gach aoi,
cuimhnímid ort.

An cupa tae i do láimh,
coigilt na gcnámh,
an meangadh gáire ar do bhéal,
an comhrá caoin ar do bheola,
cuimhnímid ort.

Ar na Barrscéalta,
ar an Nuacht,
ag líonadh gach bearnan,
cuimhnímid ort.

Ag socrú na sceideal,
ag taighdiú na gcláracha faisnéise,
ag léiriú is ag láithriú,
cuimhnímid ort.

Ag ceartú na gramadaí,
ginideach agus ginealach,
agus an Modh Foshuiteach Láithreach
– go bhfóire Dia orainn! –
cuimhnímid ort.

Sna téacsanna beaga buíochais,
sa tacaíocht inár n-anás,
sa rannpháirtíocht inár n-áthas,
cuimhnímid ort.

I gcríonnacht do chomhairle,
i ndoimhneacht do thosta,
i neamhspleáchas do thuairimí,
i gcalmacht do chinntí,
cuimhnímid ort.

IV. CLG
Sa bhosca tráchtaireachta
cois Life,
cois Finne,
cois toinne i dTamhnaigh,
i bhFionntrá,
cuimhnímid ort.

Ag Comórtas Peile na Gaeltachta
i meán an tSamhraidh,
i bPáirc an Chrócaigh
i meán an Fhómhair,
Ag cluiche ceannais na contae
i meán an Gheimhridh,
cuimhnímid ort.

I ngach cuibhreann ’s cruinniú,
i ngach craoladh is cuntas,
sna hagallaimh agus san anailísiú,
le do leathbhádóir as Ros Goill,
(b’fhada ón anailísiú a tógadh sibh beirt
tigh Jack is tigh Fina),
cuimhnímid ort.

Dhéanfaimid sraith le Jimmy Mhicí,
déarfá liom,
Ní bheidh Jimmy linn i gcónaí,
déarfá liom.
Nach beag a shíl tú . . .
cuimhnímid ort.

A chraoltóir na caide,
a ghuth na peile,
a ghlór ár gcluichí,
cuimhnímid ort.

V. Pobal

I seirbhís do phobail,
ag cosaint an dúchais,
ag dreasú an dóchais,
cuimhnímid ort.

Ar choistí pobail agus tógála,
ar choistí comórtha agus féile,
ar choistí ionad agus pleanála,
cuimhnímid ort.

I dTeach a’ Cheoil agus i dTeach a’ Churate,
san Óstán, sa Bheairic,
i bPort Mhaise,
i mBaile Chonaill,
i nDoire Chonaire,
cuimhnímid ort.

Ar bhord na Pobalscoile,
ar bhord na Bunscoile,
ag cathaoirleacht is ag cisteoireacht,
cuimhnímid ort.

Ag seoladh an tumoideachais,
ag stiúradh an tsrutha Ghaelaigh,
ag cosaint chearta na seanteangan,
cuimhnímid ort.

Do pheann i do láimh,
siosmaid i do smaointe,
stuaim i do chroí
agus foighid le freasúra
cuimhnímid ort.

Bród i d’oidhreacht,
Grá do do chultúr,
dúthracht ár mbuanú,
cuimhnímid ort.

Agus i gcónaí, i gcónaí,
ag pilleadh le fonn
ar do mhuirín cois toinn,
cuimhnímid ort.

VI. Creideamh
Ar do ghlúine anseo
maidineacha Domhnaigh ar a 9,
oícheannaí Carghais ar a 7,
cuimhnímid ort.

Le do bhean is do chlann
i bhur suíochán speisialta féin,
ag adhradh bhur nDé,
cuimhnímid ort.

Ag ceiliúradh bhur gcreidimh,
ag sú an tsoiscéil,
ag muirliú na mistéire,
cuimhnímid ort.

Ag baint suilt as cogarnach na bhfear
roimh Aifreann a 9 –
ba mhó de chlampar ná de chogarnach amannaí! –
coimheascar glór agus glóire,
cuimhnímid ort.

Ar do ghlúine sa bhaile,
méaradrú na corónach Muire,
méaradrú an uisce choisreactha,
cuimhnímid ort.

I do sheasamh ar an láthair seo
ag fógairt an bhriathair,
is ag beartú dá réir,
cuimhnímid ort.

VII. Béarla
Crossing Foyle and Bann
on the road to the McShane’s
with feigned and roguish reluctance,
at the Auld Lammas Fair in Ballycastle-o,
in the Mountains of Pomeroy,
we remember you.

In Edendork amidst the bushes,
in Enniskillen on Erne,
in enigmatic Esler in the marshes,
in fields that honour Casement and Healy,
Mac Cumhaill and Brewster,
in the history-battered bowl of Clones Town,
we remember you.

Haloed with headphones,
mic at mouth, pen in hand, glint in eye,
with Democrat men,
Derry People ones,
Highlanders,
in bonds of journalistic camaraderie,
we remember you.

In our glory days on fields of dreams,
when McGuinness and Murphy
bestrode the world like Colossi Long,
before Jim took China in his hand,
we remember you.

VIII. Buíochas

As do bhlianta inár measc,
as do shaol is do shaothar,
as do chomhluadar is do thionchar,
gabhaimid buíochas.

As blianta na hAilte,
as na blianta Cois Coiribe,
as blianta na Bealtaine,
grazacham.

As blianta do phósta,
as muirniú do phobail,
as eiseamláir do bheatha,
míle altú do Dhia.

As blianta an Screabáin,
as blianta na peile,
as blianta na bainistíochta,
míle altú do Dhia.

As tarraingt na bpiontaí,
as giollacht na mónadh,
as tógáil an phinsin,
míle altú do Dhia.

As do bhinneas is do chruinneas,
as do líofacht is do dhíograis,
as do dháiríreacht is do dheise labhartha,
míle altú do Dhia.

As do shéimhe agus do stuaim,
as do dhiongbháilteacht is do dhílseacht,
as do dhearfacht is do dhaingne,
míle altú do Dhia.

As d’acmhainn mhór grinn,
as do Ghaeilge bhinn chruinn,
as do laethe uilig linn,
míle altú do Dhia.

IX. Trócaire
A Dhia mhóir na glóire,
a Dhia mhóir na trócaire,
a Dhia mhóir an mhaithiúnais,
Kyrie eleison.

Níl saol gan locht,
níl aon nach peacach bocht
nuair atá an t-anam nocht,
Christe eleison.

Tabhair dó leaba i measc na naomh
le Mary, Jack agus John ‘ac Géidigh
is lena dheartháir Jack a cuireadh thall,
Kyrie eleison.

In íothlann Dé go maire sé,
i líontaibh Dé go gcastar é,
i bPárthas na nGrást go raibh sé,
Kyrie eleison.

A Mhuire na nGrást,
a dhoras na bhFlaitheas,
a réalt na maidne,
a choimirce na bpeacach,
a shólás na ndubhrónach,
a chúnamh na gCríostaithe,
guigh air.

Suaimhneas síoraí tabhair dó,
síorsholas go soilsí air,
i síocháin go suaimhní sé,
Kyrie eleison.

X. Cumha

Ní fheicfimid níos mó thú,
a mhuirnín.
Ní chluinfimid do ghlór
inár gcluasaibh,
glór na craoltóireachta,
glór an chineáltais is an ghrá,
Ochón is ochón ó.

Guth na gConallach,
guth na nUltach
glór na hAilte,
glór na nGael.
Ochón is ochón ó.

Dálta Eibhlín Dhubh –
mo chreach is mo mhairg
go bhfuaireas romham thú
marbh cois toirín íseal aitinn.
Ochón is ochón ó.

D’fhág tú léan inár lár
nach leigheasann dochtúir ná leá
ná tráthnóntaí tromchroíocha
i mbéal na trá.
Ochón is ochón ó.

Folmhas fiáin nach líonfar,
cumhaidh choimhthíoch nach gceansófar,
uaigneas uafásach nach gcloífear.
Ochón is ochón ó.

Spleoid ort, a bháis,
is tú a dhubh ár gcroíthe,
a d’fhuadaigh ár ngrá is a d’fhág muid cloíte.
Ochón is ochón ó.

Spleoid ort, a bháis,
a sheol ár stuaim chun seachráin,
ár sonas chun donais,
ár só is ár suaimhneas chun suaiteachta.
Ochón is ochón ó.

Nach muid an díol truaighe
ag béal na huaighe,
ag triomú ár ngruaidhe.
Ochón is ochón ó.

Mar tá an fhideog dheireanach séidte,
do rása rite, ár gcroíthe briste,
ár mbrionglóidí scriosta.
Ochón is ochón ó.

XI. Sólás

A Dhia na bhfeart,
a Rí na hAoine,
cosain agus cumhdaigh muid,
cneasaigh muid is cuidigh linn.
Fóir orainn, a Thiarna.

Cuidigh le Dolores agus le Dónall,
le hAedín agus le Póilín,
le Anne agus le Mícheál.
Fóir orainn, a Thiarna.

Le teaghlach na hAilte,
le teaghlach an Screabáin,
le teaghlaigh eile a rannpháirtíochta.
Fóir orainn, a Thiarna.

Neartaigh muid agus uchtaigh muid,
misnigh agus bisigh muid,
suaimhnigh agus sólásaigh muid,
daingnigh agus dírigh muid.
Fóir orainn, a Thiarna
.

Ag béal na huaighe,
nach mór é ár ndúshlán
na bladhairí a las sé
a fhadú is a adhnadh.
Fóir orainn, a Thiarna.

Ag béal na huaighe,
nach mór é ár ndúshlán
na síolta a chuir sé a thochailt,
a mhuirniú chun torthúlachta.
Fóir orainn, a Thiarna.

Ag béal na huaighe,
nach mór é ár ndúshlán
an oidhreacht a d’fhág sé
a bhuanú gan thraochadh.
Fóir orainn, a Thiarna.

Leis an ghrá agus leis an díograis,
leis an dícheall agus leis an dílseacht,
leis an umhlaíocht agus leis an mhodhúlacht,
a mhaisigh tú ár saol,
a Shéamuis Uasail Mhic Géidigh.
Áiméan.

Cuir do thrácht

Scríobh trácht
Ainm