Cuirfear tús le Féile Pheadair Joe Dé Céadaoin, an 26 Meán Fómhair agus leanfar leis na himeachtaí go dtí an 30 Meán Fómhair, le ruball ar an fhéile ar an 7 Deireadh Fómhair. Ba é Peadar Joe Haughey an cainteoir dúchais Gaeilge deireanach i bparóiste Thearmonn Dabheog i gContae Thír Eoghain agus déantar ceiliúradh ag an fhéile atá ainmnithe as ar na healaíona traidisiúnta Gaelacha.

Is ar an Ómaigh a bheas an chéad imeacht ar siúl, is é sin preab-Ghaeltacht i dTeach Sheáin Óig ar 9 i.n. oíche Dé Céadaoin. An lá ina dhiaidh sin, Déardaoin, an 27 Meán Fómhair, beidh lucht na féile ag tabhairt aghaidh ar Theach Pheadair Joe, atá suite thart ar aon mhíle ó ionad cuartaíochta An Creagán, áit a mbeidh caint dhátheangach ann le Lauren Ní Néill dar teideal ‘Ról na Cruite i Sochaí na nGael’. Is ar 7.30 i.n. atá sé sin le toiseacht.

Tá oíche bhreá thraidisiúnta geallta Dé hAoine, an 28 Meán Fómhair i dTeach Pheadair Joe arís. Beidh an t-amhránaí sean-nóis Máire Ní Choilm i mbun ceardlainne ar 7.30 i.n. agus ina dhiaidh sin beidh beirt amhránaithe eile ina cuideachta don Oíche Ghaeltachta. Is iad Brian Danny Minnie Ó Domhnaill as Anagaire agus Irial Ó Ceallaigh as an Rinn i gContae Phort Láirge. Tá clú ar an bheirt seo as an obair a dhéanann siad i réimsí eile den tsaol, Brian mar chócaire ardcháile agus Irial mar fhear na haimsire ar TG4.

Beidh béim ar an fhoghlaim Dé Sathairn, an 29 Meán Fómhair, ag an dianchúrsa Gaeilge a bheidh ar siúl idir 10 r.n. agus 3 i.n. in An Creagán. Beidh triúr múinteoirí ann le freastal ar fhoghlaimeoirí de gach leibhéal (Brian Ó Doibhlin, Máirtín Ó Gormlaithe agus Cathal Ó Donnghaile) agus beidh Margaret Gallagher ag dul do sheisiún saibhris faoi choinne cainteoirí líofa Gaeilge fosta. Díreach i ndiaidh an chúrsa, bronnfar Gradam Gaeilgeoir na Bliana i gcuimhne ar Francie Mac Annaidh. Oíche Dé Sathairn beidh fáilte roimh chách a bheith páirteach i seisiún oscailte ar ais i dTeach Pheadair Joe.

An Domhnach an lá mór teaghlaigh. Beidh ealaín, ceardaíocht, péinteáil aghaidheanna agus eile ann ó 12-3 i.n. in An Creagán. Ina dhiaidh sin, ar 4.30 i.n. beidh seisiún scéalaíochta ann le hAodh Mac Gairbheá as Rann na Feirste, Frances Quinn agus Caoimhín Goodwin.

Sin deireadh leis na himeachtaí go ceann tamaillín. Beidh ceann amháin eile ann Dé Domhnaigh, an 7 Deireadh Fómhair, mar atá siúlóid threoraithe leis an seandálaí Paul Logue. Ag An Creagán a chuirfear tús leis an tsiúlóid agus beidh crann snámha a mheastar a tógadh thart ar an bhliain 640 AD le feiceáil ar an bhealach.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar leathanach Facebook Phobal ar a’n Iúl.

Cuir do thrácht

Scríobh trácht
Ainm