Tá deontas dar luach £210,000 ceadaithe don tionscadal Turas in oirthear Bhéal Feirste atá faoi stiúir Linda Ervine. Is é Foras na Gaeilge a chuirfidh an t-airgead ar fáil thar thréimhse 3 bliana don togra atá mar chuid de Mhisean Oirthear Bhéal Feirste, atá lonnaithe in ionad Skainos ar Bhóthar Bhaile Nua na hArda.

Bunaíodh Turas in 2012 leis an Ghaeilge a chur chun cinn agus a chothú i measc protastúnach, aonachtach agus dílseach. Tá sé mar sprioc ag an eagras feasacht ar an Ghaeilge a ardú ar bhonn logánta, ag leibhéal an rialtais agus ag leibhéal trasteorann.

Díríonn an plean forbartha cuimsitheach atá curtha le chéile ag an Mhisean ar eolas ar an Ghaeilge a mhéadú agus deiseanna foghlama agus cleachta a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí ar mhaithe leis an teanga a fhorbairt i measc an phobail aontachtaigh in oirthear Bhéal Feirste agus ar fud na sé chontae.

Sa bhliain acadúil dheireanach, bhí 14 rang Gaeilge ag Turas a raibh 200 foghlaimeoir ag freastal orthu, chomh maith le seisiúin oidhreachta agus imeachtaí cultúrtha seachtainiúla.

Dúirt Linda Ervine, Oifigeach Forbartha Turas, “Is mór againn tacaíocht Fhoras na Gaeilge do Turas agus beidh ar ár gcumas leanúint orainn ag cur Gaeilge faoi bhráid pobail nua agus foghlaimeoirí féideartha.”

Dúirt Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, “Tá an tionscadal seo ag athrú thírdhreach na Gaeilge ar fud an oileáin, go háirithe ó thuaidh, agus ag léiriú do phobal an oileáin nach bhfuil baint ag an Ghaeilge le dearcadh polaitiúil ná le féiniúlacht náisiúnta – gurb amhlaidh a bhaineann an Ghaeilge leis an oileán seo agus le pobal an oileáin.”

 

Cuir do thrácht

Scríobh trácht
Ainm