D’oscail Ard-Mhéara Bhéal Feirste, Deirdre Hargey, áras Raidió Fáilte 107.1FM go hoifigiúil Dé hAoine seo caite, an 15 Márta. Tá áiseanna den chéadscoth agus den chuid is úrnua ag an stáisiún ó bhog siad isteach ina bhfoirgneamh nua saintógtha le déanaí.

Tá an foirgneamh ceithre stór suite ag bun Bhóthar na bhFál agus tá tionchar litríocht na Gaeilge le sonrú air. Tá an dath dubh agus órga atá ar an áit bunaithe ar lon dubh Loch Lao atá luaite i ndán cáiliúil ón 9ú haois agus tá dánta le cúigear filí greanta sna comhlaí móra órga fuinneoige ar an bhunurlár. Is iad ‘Beirt Bhéal Feirste’ le hAodh Mac Domhnaill as Contae na Mí, ‘Airdí Cuain’ le Seán Mac Ambróis as Maolaird i nGlinnte Aontroma, ‘Coillte Glasa an Triúcha’ le Molaí Nic Giolla Fhiondáin as Oirialla, ‘Caoineadh Airt Uí Laoghaire’ le hEibhlín Dhubh Ní Chonaill as Doire Fhíonáin i gContae Chiarraí agus ‘Fáilte don Éan’ le Séamas Dall Mac Cuarta as Oirialla.

Tá cúig stiúideo san áras, mar aon le seomra boird agus spás taispeántais, comhdhála agus ceolchoirme. Beidh caifé nua, An Lon Dubh, ag oscailt ar an 1 Aibreán agus tá fáilte roimh chách bualadh isteach air.

Beidh seomraí agus áiseanna áirithe á ligean amach ar cíos mar chuid d’fhiontar sóisialta chun teacht isteach a chruthú don stáisiún thar an mhaoiniú a fhaigheann siad ó Fhoras na Gaeilge agus ón Chiste Craoltóireachta Gaeilge le costais reatha a chlúdach. Caithfear aon bhrabús a dhéanfar ar fhorbairt an stáisiúin.

Le bliain anuas tá dhá mhórghradam bainte ag Raidió Fáilte. Ainmníodh é mar Stáisiún Raidió na Bliana ag Féile na Meán Ceilteach agus é i gcomórtas le stáisiúin mhóra náisiúnta, RTÉ agus BBC ina measc. Thug sé an chraobh leis fosta ag na Gradaim Raidió Pobail agus é in iomaíocht le 250 stáisiún pobail eile.

Fuair Raidió Fáilte ceadúnas lán-aimseartha le dul i mbun craoltóireachta sa bhliain 2006 ach bhí tréimhse “réamhdhleathach” ann, mar a thugann Gearóid Ó Cairealláin, duine de na bunaitheoirí, air, a théann siar go dtí lár na nóchaidí. Bhí an stáisiún lonnaithe in áiteanna éagsúla thar na blianta, an Ardscoil, Muileann Mhic Con Midhe, an Chultúrlann agus Twin Spires ina measc. In ainneoin na n-athruithe uilig, níor tháinig aon athrú riamh ar bhunchuspóir an stáisiúin, is é sin guth a thabhairt don phobal teanga atá á thógáil i mBéal Feirste agus níos faide i gcéin.

Tá suas le 40 craoltóir deonach ag cur cláracha ar fáil ar Raidió Fáilte faoi láthair agus tá deichniúr ar an fhoireann, idir oibrithe lánaimseartha agus páirtaimseartha.

“Bíonn suimeanna agus scileanna ar leith ag gach duine agus sin an fáth a bhfuil an oiread sin éagsúlachta ar an stáisiún,” arsa Fergus Ó hÍr, bainisteoir Raidió Fáilte. “Bíonn gach rud againn, ceol clasaiceach agus death metal san áireamh. Cuirimid béim mhór ar an cheol traidisiúnta agus ar cheoltóirí áitiúla.”

Tá stiúideo ar leith ag barr an árais nua faoi choinne bannaí ceoil agus tá Fergus tógtha faoi na féidearthachtaí a bhaineann leis sin. “Táimid in ann ardán níos fearr a chur ar fáil dóibh anois.”

Chomh maith leis an éagsúlacht mhór cheoil a bhíonn le cluinstin ar an stáisiún, bíonn Raidió Fáilte ag craoladh cainteanna, cruinnithe agus comhdhálacha. “Is maith linn imeachtaí a thaifeadadh mar tugann sé seans do dhaoine nach bhfuil in ann a bheith i láthair éisteacht isteach,” arsa Fergus. “Agus craolaimid an t-iomlán, ní hamháin na cinnlínte, mar a dhéantar ar stáisiúin eile.”

Mhínigh Fergus fosta an luach breise a chuireann Raidió Fáilte leis an obair a bhíonn ar siúl ag eagrais eile. “Má bhíonn caoga duine i láthair ag comhdháil, mar shampla, beidh lucht féachana i bhfad níos mó acu nuair a chraolaimid na himeachtaí.”

Cé nach bhfuil ach foireann bheag ag obair sa stáisiún, bíonn traenáil agus trealamh ar fáil do “iriseoirí sráide”, mar a thugann Fergus orthu. “Má tá imeacht ar siúl i do cheantar féin, thig leat taifead a dhéanamh air agus é a chur chugainn agus craolfaimid é. Thig leat é a dhéanamh ar ghuthán cliste fiú amháin.”

Léiríonn na cuir chuige éagsúla seo uilig gurb é an pobal atá mar chroílár Raidió Fáilte. Tá ardán ar fáil dúinn uilig lenár scéal féin a insint agus is dóigh iontach atá ann le haithne níos fearr a chur ar a chéile.

  • Is féidir éisteacht le Raidió Fáilte ar 107.1FM i gceantar Bhéal Feirste nó áit ar bith eile ar domhan ar líne ar raidiofailte.com nó ar an aip An Seinnteoir.

Cuir do thrácht

Scríobh trácht
Ainm