Tá scéim úr ag Foras na Gaeilge le hairgead a chur ar fáil do ghrúpaí a eagraíonn cláir ghníomhaíochtaí do dhaoine fásta.

Is é is aidhm leis an scéim ‘Grúpaí le Gaeilge’ deiseanna a mhéadú don phobal úsáid a bhaint as an Ghaeilge mar theanga shóisialta agus phobail.

Grúpaí le Gaeilge 2018Ní thabharfar maoiniú faoi choinne ranganna Gaeilge ach measfar iarratais ó choistí pobail le gníomhaíochtaí éagsúla sainspéise a reáchtáil, bíodh spórt, na healaíona nó eile i gceist.

“Tá sé mar aidhm againn tacú le grúpaí a théann i mbun gníomhaíochtaí éagsúla, bíodh sin trí ióga, gníomhaíochtaí spóirt nó club leabhar,” arsa Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach an Fhorais.

Tá an scéim oscailte do ghrúpaí ar fud na hÉireann, cinn nuabhunaithe agus iad siúd atá ar an fhód le tamall araon.

Den chéad uair riamh beidh Foras na Gaeilge ag glacadh le hiarratais ón phobal trína shuíomh gréasáin, rud a éascóidh an phróiseas iarratais go mór.

Tá ról comhairliúcháin ag An tOireachtas i reáchtáil na scéime. Tabharfaidh siad tacaíocht, comhairle agus cúnamh do choistí pobail ar suim leo iarratas a dhéanamh.

“Tá tábhacht agus fiúntas ar leith le forbairt na gclubanna siúlóide, reatha, cócaireachta agus go leor sainspéiseanna eile timpeall na tíre,” arsa Liam Ó Maolaodha, Stiúrthóir an Oireachtais.

Glacfar le hiarratais suas go dtí meán lae ar an 1 Nollaig 2017 agus is féidir suas le £650/€800 a fháil le gníomhaíochtaí sainspéise a reáchtáil.

Tá tuilleadh eolais le fáil faoin scéim Grúpaí le Gaeilge anseo.

Fada Grúpaí le Gaeilge

SCAIP
SiarMurdair Mhám Trasna: léiriú ar éagóir
Ar aghaidhFilíocht Ardleibhéal na Gaeilge
An tUltach
Tá éagsúlacht mhór scríbhneoirí as gach cearn de Chúige Uladh agus den tír ar fad ag scríobh ar An tUltach – Cnámh Droma Ghaeilge Uladh. Tá saineolas agus tuairimíocht le roinnt acu a shaibhreoidh d’eolas féin agus a thabharfaidh do dhúshlán smaointeoireachta.

Cuir do thrácht

Scríobh trácht
Ainm