Grúpaí le Gaeilge
Baile Pobal

Pobal

Tá scéim úr ag Foras na Gaeilge le hairgead a chur ar fáil do ghrúpaí a eagraíonn cláir ghníomhaíochtaí do dhaoine fásta. Is é is aidhm leis an scéim ‘Grúpaí le Gaeilge’ deiseanna a mhéadú don phobal úsáid a bhaint as an Ghaeilge mar theanga shóisialta agus phobail. Ní thabharfar maoiniú...

Níos Mó

Bua Ghlór na Móna

An óráid a thug Feargal Mac Ionnrachtaigh ar ócáid bhronnta phríomhdhuais Ghlór na nGael i mbliana Go raibh míle maith agaibh, a chairde Gaeil. Is...

Q-Mharc Gnó le Gaeilge bronnta ar ghnólachtaí Ultacha

Seoladh Q-Mharc Gnó le Gaeilge ag ócáid i bPáirc an Chrócaigh i mBaile Átha Cliath ar na mallaibh. Cód deonach nua don chleachtas is...

Soláthar úr naíscolaíochta i dtrí cheantar

Chuir Gearóid Mac Ádhaimh, Cathaoirleach Chomhairle na Gaelscolaíochta (an foras a bhunaigh an Roinn Oideachais leis an Ghaelscolaíocht a fhorbairt), fáilte roimh an chinneadh...

Éigse Sheáin Bháin 2017

An tEaspag Alan Mac Eochagáin a d’oscail Éigse Sheagháin Bháin 2017 (An deichiú hÉigse fichead) inar thug an tOllamh Nollaig Mac Congáil léacht na...

Bailiúchán Téagartha Ilchineálach

Léirmheas le Seán Mac Corraidh (Dr), Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste. AG SIÚL AN BHEALAIGH MHÓIR: AISTÍ IN ÓMÓS DON OLLAMH NOLLAIG MAC CONGÁIL In...

Micheál Ó hOsáin – Uachtarán Chomhairle Uladh CLG

Thar na blianta, chuir mé agallamh ar mhórán oifigigh chúige agus oifigigh náisiúnta CLG agus, go ginearálta, ba dhaoine iad a d’imir agus a...

Séamus Mac Géidigh

Óráid a thug an Athair Seán Ó Gallchóir nuair a cailleadh Séamus Mac Géidigh, craoltóir, fear pobail agus fear teaghlaigh. I. I mí seo na súl...

Airgead ar fáil faoi choinne gníomhaíochtaí I nGaeilge

Tá scéim úr ag Foras na Gaeilge le hairgead a chur ar fáil do ghrúpaí a eagraíonn cláir ghníomhaíochtaí do dhaoine fásta. Is é is...

Dúchas Doibhlineach: Diarmaid Ó Doibhlin

D’iarr An tUltach ar an Ollamh Séamus Mac Mathúna a chuimhní cinn ar Dhiarmaid Ó Doibhlin, comhghleacaí agus dlúthchara leis, a d’imigh ar shlí na fírinne...

An Lá Dearg: óráid Chiaráin Mhic Giolla Bhéin

Bhí na mílte Gael bailithe taobh amuigh de Halla na Cathrach i mBéal Feirste ar an Lá Dearg le héisteacht le hóráidí ón ardán...

Físeán: An Lá Dearg cothrom an lae seo In 2014

Cothrom an lae inniu, trí bliana ó shin, tháinig na mílte daoine as fud fad na tíre don Lá Dearg i mBéal Feirste. Rinne An...

Craic, cairdeas agus comóradh le Campa Chormaic

le Máirtín Ó Gormlaithe Tá breis agus deich mbliana imithe ó fuair Cormac Mac an Ailín bás. Cé nach bhfuil sé inár láthair, maireann a...

Cuimhní ar Aodh Mag Eoin

AODH MAG EOIN   Tá bliain ann ó fuair Aodh Mag Eoin bás. Theagasc sé an Ghaeilge do  mhórán scoláirí thar na blianta i nDoire agus...