Baile Ilghnéitheach

Ilghnéitheach

Ar an 4 agus ar an 11 Iúil 2018, rith Dáil Éireann agus Seanad Éireann, faoi seach, bille a dhéanfaidh rudaí níos fusa d’fheirmeoirí na tíre agus a ardóidh sábháilteacht ar ár mbóithre – de réir na tuairime atá ag lucht molta an bhille. Ach cuirfidh an bille céanna...

Níos Mó

An Bille Oidhreachta nua – Och, och ó! Cá ndéanfad mo...

Ar an 4 agus ar an 11 Iúil 2018, rith Dáil Éireann agus Seanad Éireann, faoi seach, bille a dhéanfaidh rudaí níos fusa d’fheirmeoirí...

Mo Bhealach Féin ar an Camino

“In ainm Dé, siúil na háiteacha nach siúlann daoine eile, mura mbíodh le feiceáil agat ach tithe cearc.” Lean mé comhairle Sheosaimh Mhic Grianna ag...

Míreanna lonnaíochta – dún, ráth, lios, caiseal agus cathair (Cuid II)

Ráth Is soiléir gurbh áitreabh ar leith é lá den saol ó na samplaí luaite thuas ach ar an drochuair, is deacair an dearcadh sin...

Logainmneacha, an pholaitíocht agus coimhlint

Gnáthrudaí simplí iad logainmneacha, mar sin de, cén dóigh a dtagann siad isteach i saol na polaitíochta, agus ábhar conspóide agus coimhlinte iontu? Cíorann Ciarán...

Míreanna lonnaíochta: dún, ráth, lios, caiseal agus cathair

Le Seán Ó Fearraigh Cé is moite den téarma baile, rud nach bhfuarthas go leitheadach mar mhír lonnaíochta ar fud an oileáin seo go dtí...

Glórtha Úra Uladh: bua na dtaighdeoirí Gaeilge

le Pádraig Mac Congáil Ag tús Bhealtaine, tháinig mic léinn Gaeilge ó achan chearn den chúige le chéile le freastal ar chomhdháil úr darb ainm...

Elvis na hacadúlachta

le Réamonn Ó Ciaráin Bhaist Bono, príomhamhránaí U2, Elvis na hAcadúlachta ar an duine beo is mó a ndéantar tagairt dó i ndioscúrsa acadúil an...