Táthar ag cur staid mhuintir Thoraí i gcomparáid leis an dóigh ar caitheadh le muintir na mBlascaod thiar sna caogaidí. Ná déantar dearmad gurbh é polasaí oifigiúil an rialtais na daoine a aslonnú as an Bhlascaod Mhór. Seans go raibh sé de leithscéal acu a rá nach raibh na fearais acu gach só a chur ar fáil do na daoine an t-am sin ach ní cosúil go bhfuil an leithscéal céanna acu anois.

Cé nach é polasaí oifigiúil an rialtais an pobal láidir atá ina chónaí istigh i dToraigh a aslonnú, is beag an difear idir sin agus an polasaí atá acu faoi láthair gan modh taistil fóirsteanach sábháilte a chur ar fáil. Gan an ceangal sin le hÉirinn, ní thig linn bheith ag brath go mbeidh an saol inmharthana san oileán.

Tá bád farantóireachta atá deartha don oileán tuillte ag an phobal sin agus ba chóir go mbeadh an rialtas sásta an infheistíocht bheag seo a dhéanamh le cinnte a dhéanamh de go mbeidh seirbhís cheart ag an phobal. Glacann sé suas le huair an chloig an turas báid idir Toraigh agus Éire a dhéanamh ach má bhíonn doineann ann ní turas ar bith pléisiúrtha é.

Níor bhac Roinn na Gaeltachta dul i gcomhairle le pobal an oileáin nuair a shocraigh sí an t-athrú seo a dhéanamh. Níor smaoinigh siad ach oiread ar an acmhainneacht eacnamaíoch a bhainfeadh le seirbhís cheart chuig an oileán d’earnáil na turasóireachta.

Ba chóir bheith ag smaoineamh ar dhóigheanna a dtiocfadh le daoine a mbeatha a thabhairt i dtír ar an oileán in ionad smaoineamh ar bhealaí leis an ruaig a chur orthu.

Deir muintir Thoraí go bhfuil bulaíocht ar siúl ag an rialtas leis an dóigh ar caitheadh leo.

Is mithid dúinne, pobal na Gaeilge, ár dtacaíocht a léiriú don fheachtas atá tosaithe ag muintir Thoraí.


 

Cuir do thrácht

Scríobh trácht
Ainm