EAGARFHOCAL

Bliain chorraitheach go leor a bhí sa bhliain 2017 agus is baolach go mbeidh 2018 chomh corraitheach céanna. Tá iarmhairtí Breatimeachta, thoghadh Donald Trump agus na leamhsháinne polaitiúla ó thuaidh ag imirt tionchar díobhálach ar chúrsa i gcóngar is i gcéin.

Is dócha gurb é Breatimeacht, cibé leagan amach a nglacann an Bhreatain leis, an phriacail is mó atá romhainn sa tír seo trí chéile agus do na sé chontae agus an ceantar cois teorann go háirithe.

Seans go bhfuil an tuigbheáil anois i Londain nach dtig leo a rogha rud a dhéanamh gan praghas éigin a íoc. Tá súil againn go méadófar ar an tuigbheáil sin agus go n-aithneofar go gcaithfear níos mó ama a chaitheamh ag plé na n-impleachtaí don taobh seo domhain. Ní mór do Rialtas na hÉireann an fód a sheasamh a fhad is go bhfuil riosca ann go mbeadh teorainn chrua ann. Tá obair mhaith déanta ach tá go leor le déanamh.

Tá rialtas Donald Trump i ndiaidh an lasóg a chur sa bharrach maidir lena lán ceisteanna ar fud an domhain. An ceann is déanaí, Al Quds/Iarúsailéim a aithint mar phríomhchathair Iosrael, is cinnte go gcuireann sé moill ar chomhaontú leis an Phalaistín. Ach tá comharthaí dóchais ann bhfuil an taoide ag tiontú in éadan Trump, mar a tharla in Alabama le déanaí.

Níos giorra don bhaile, tá Sinn Féin agus an DUP fós gan chomhréiteach. Ar an drochuair, níl an dóigh a bhfuil rialtas Theresa May ag brath ar an DUP ag cuidiú le cúrsaí.

Agus mar Ghaeil, is den tábhacht go bhfreagrófar an t-éileamh a rinne cúig pháirtí ó thuaidh go mbeadh Acht na Gaeilge ann.

COMHFHREAGRAS

Cuirtear fáilte i gcónaí roimh ábhar úr don iris – ailt, filíocht, cumadóireacht, aistí, léirmheastóireacht, pictiúir, grianghraif, litreacha, ríomhphoist agus araile. Ná habair é, scríobh é!

Má bhíonn aon deacracht agat le do chóip de An tUltach a fháil gabh i dteagmháil linn: eolas@antultach.com

Cuir do thrácht

Scríobh trácht
Ainm