An tUltach Eanáir 2018

EAGARFHOCAL

Bliain na Gaeilge

Is cúis mhór cheiliúrtha í an bhliain 2018, 125 bliain i ndiaidh bhunú Chonradh na Gaeilge.

Ba cheannródaíoch agus ba réabhlóideach an beart é a tús a chur le heagraíocht a d’amharc ar an teanga mar rud beo ba chóir a chosaint agus a fhorbairt mar ghnáthurlabhra na tíre.

Is leamh na laethanta seo na hargóintí a bhain le blianta tosaigh an Chonartha, caint na ndaoine a úsáid mar eiseamláir nó an Ghaeilge Chlasaiceach, mar shampla.

Ach, bhí cúis mhaith leis na hargóintí sin má bhí athréimniú na Gaeilge mar theanga an náisiúin mar sprioc.

Bhí toradh ar an díospóireacht sin agus treoir againn sa lá inniu. Bhí tábhacht, chomh maith leis an eagrú áitiúil, rud a raibh tionchar mór air i gcúrsaí polaitíochta ina dhiaidh.

Tugadh an Ghaeilge isteach i ngach coirnéal den tír (agus go leor áiteanna thar lear fosta) agus aithníodh go raibh forbairt an náisiúin fite fuaite i ndul chun cinn na teanga.

Bhí tionchar níos mó ag an Chonradh sna cathracha agus sna bailte móra, na háiteanna a chonaic meath na Gaeilge ar dtús.

Cé nach raibh an oiread tionchair aige sna ceantair Ghaeltachta sna laethanta luatha, níorbh fhada gur thuig na Conraitheoirí go raibh folláine na teanga ag brath go mór ar cheantair ina raibh an Ghaeilge mar phríomhtheanga.

Níor fíoraíodh an fhís a bhí ag Dúghlas de hÍde i 1893 go mbeadh an lámh in uachtar ag an Ghaeilge sa tír ach tá tuiscint níos fearr againn ar cad atá de dhíth leis an sprioc sin a bhaint amach.

Ach glacfaidh sé le diongbháilteacht agus cruthaitheacht leis an fhís sin a fhíorú. Tosaímis anois i mbliain seo na Gaeilge!

 

Comhfhreagras

Cuirtear fáilte i gcónaí roimh ábhar úr don iris – ailt, filíocht, cumadóireacht, aistí, léirmheastóireacht, pictiúir, grianghraif, litreacha, ríomhphoist agus araile. Ná habair é, scríobh é!
Má bhíonn aon deacracht agat le do chóip de An tUltach a fháil gabh i dteagmháil linn:
antultach@ymail.com nó cuir scairt ar: +44 (0) 7786508056

Cuir do thrácht

Scríobh trácht
Ainm