“Maitheas seachas dochar a dhéanann achtanna teanga ar fud na cruinne,” dar leis an Iar-Choimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, ina theachtaireacht don Lá Dearg.

Déanann sé an dara pointe tábhachtach fosta, is é sin sa chás a bhfuil cosaint reachtúil ann, ní mór í a chur i bhfeidhm “go cuí agus go hiomlán”.

Chuir an tIar-Choimisinéir teachtaireacht tacaíochta inniu chuig an Dream Dearg, atá ag eagrú mórshiúil i mBéal Feirste an Satharn beag seo, an 20ú Bealtaine, le hacht Gaeilge agus cearta teanga a éileamh ó thuaidh.

Ina theachtaireacht, cuireann an tIar-Choimisinéir cosaint reachtúil do theangacha mionlaigh i láthair i gcomhthéacs idirnáisiúnta.

“Tá tábhacht an-mhór go deo le reachtaíocht teanga le cosaint a thabhairt do theangacha mionlaigh agus do theangacha atá faoi bhrú i ndlínsí éagsúla ar fud an domhain mhóir,” ar Ó Cuirreáin.

Dar leis an Iar-Choimisinéir, a chaith deich mbliana sa ról idir 2004 agus 2014, is “mar sciath chosanta seachas mar chlaíomh” a fheidhmíonn reachtaíocht teanga.

Tá focal fainice aige fosta – nach leor dlíthe a achtú le cearta teanga a chinntiú i saol na saoránach. Caithfear an reachtaíocht a chur i bhfeidhm le go mbeidh seirbhísí ar fáil mar chuid den ghnáthchúrsa.

“Thar aon rud eile,” ar sé, “tá sé rí-thábhachtach nuair a thugtar cosaint reachtúil d’aon teanga go gcuirtear forálacha na reachtaíochta sin i bhfeidhm go cuí agus go h-iomlán.”

Sean-O-cuirreain.web_
Seán Ó Cuirreáin, an tIar-Choimisinéir Teanga

D’éirigh Seán Ó Cuirreáin as a phost mar an Coimisinéir Teanga in 2014 le teann frustrachais as siocair go bhfacthas dó go raibh ag teip ar an rialtas a dhualgais i leith na Gaeilge a chomhlíonadh.

D’fháiltigh an Dream Dearg roimh theachtaireacht agus roimh thacaíocht an Iar-Choimisinéara. Arsa urlabhraí de chuid an ghrúpa leis An tUltach, “Is mór againn a thacaíocht. Eisean a bheith ag éirí as a phost in 2014 an lasóg sa bharrach, an rud as ar eascair an ghluaiseacht Dhearg ar son cearta teanga do lucht labhartha na Gaeilge.

“Beidh na mílte ag dul amach ar na sráideanna arís Dé Sathairn agus ní stopfaimid den fheachtasaíocht go dtí go mbeidh cearta, cóir, cothromas – agus acht Gaeilge – bainte amach againn.”

Léifear teachtaireacht Sheáin Uí Chuirreáin amach ina hiomláine ag an Lá Dearg, Dé Sathairn, an 20ú Bealtaine i mBéal Feirste. Beidh an slua ag bailiú le chéile ag an Chultúrlann ar 12in agus ag siúl a fhad le Halla na Cathrach, áit a mbeidh óráidí agus ceol.

SCAIP
SiarUlaid: cuisle an cheoil ag preabadh cois Loch Lao
Ar aghaidhAn Lá Dearg: óráid Chiaráin Mhic Giolla Bhéin
An tUltach
Tá éagsúlacht mhór scríbhneoirí as gach cearn de Chúige Uladh agus den tír ar fad ag scríobh ar An tUltach – Cnámh Droma Ghaeilge Uladh. Tá saineolas agus tuairimíocht le roinnt acu a shaibhreoidh d’eolas féin agus a thabharfaidh do dhúshlán smaointeoireachta.

Cuir do thrácht

Scríobh trácht
Ainm