Baile Údair Ailt le Gréagóir Ó Dúill

Gréagóir Ó Dúill

Gréagóir Ó Dúill
9 AILT 0 TRÁCHTANNA
File gradamach, léannta é Gréagóir Ó Dúill a tógadh ar an Chionn Bhán i gContae Aontroma agus a roinneann a chuid ama anois idir Baile Átha Cliath agus Gort an Choirce. Tá scríbhneoireacht chruthaitheach agus acadúil araon tagtha óna pheann. Tá deich gcnuasach filíochta Gaeilge agus dhá chnuasach Béarla, aistriúcháin agus gearrscéalta ar an tsaothar atá foilsithe aige. Scríobh sé beathaisnéis Samuel Ferguson agus is é a chuir an díolaim Fearann Pinn i dtoll a chéile.

‘Caoineadh’ le Cathal Ó Searcaigh

Nótaí léirmheasa le Gréagóir Ó Dúill ar an dán 'Caoineadh' le Cathal Ó Searcaigh. Tá an dán seo difriúil ar go leor slite ón chuid is mó de shaothar an fhile seo, ach chun an...

‘Tost’ le Seán Ó Ríordáin

‘Tost’ (Seán Ó Ríordáin) Nótaí léirmheasa don Ardleibhéal le Gréagóir Ó Dúill Dán é seo a bhaineann leis an mhothú a bhíonn ar gach file ó am go chéile – tá an tobar tráite, tá...

‘An Tobar’ le Cathal Ó Searcaigh

  Nótaí léirmheasa don Ardleibhéal le Gréagóir Ó Dúill Tá an dán seo cuid mhaith níos faide ná na dánta eile ar an chúrsa: dhá leathanach, cúig véarsa, idir 10 agus 12 líne i ngach véarsa....

‘Cuireadh do Mhuire’ le Máirtín Ó Direáin

Nótaí léirmheasa don Ardleibhéal le Gréagóir Ó Dúill Dán beag simplí é seo. Labhraíonn an file go díreach leis an Mhaighdean Bheannaithe. Ní ag guí atá sé, ní ag paidreoireacht le Máthair Mhic Dé. Ach a mhalairt. Is...

‘Gráinne’ le Máire Mhac an tSaoi

File í Máire Mhac an tSaoi a thug glór do mhná na hÉireann mar fhile, agus sin sula raibh a glór ardaithe sa Bhéarla ag Eavan Boland agus i bhfad sular tháinig Nuala Ní...

‘Stoite’ le Máirtín Ó Direáin

Dán é ‘Stoite’ a bhaineann leis an téama is mó ag an fhile seo: cuimhne an fhile agus meath an phobail ar a oileán dúchais, Inis Mór Árann. Ach is iomaí caoi ag an Direánach...

‘Níl aon ní’ le Cathal Ó Searcaigh

Nótaí léirmheasa don Ardleibhéal le Gréagóir Ó Dúill Dán é seo ina labhraíonn an file go díreach lena leannán. Maíonn sé as a cheantar dúchais féachaint an féidir leis an leannán a mhealladh chun teacht...

‘Rian na gCos’ le Seán Ó Ríordáin

Ní dán simplí é seo agus is gá tabhairt faoi le foighid, ach is fiú an iarracht é. Agus tú á léamh, tabhair chun cuimhne an fabhalscéal clúiteach próis Footsteps ina bhfeiceann duine coiscéimeanna...

Filíocht Ardleibhéal na Gaeilge

Athraíonn siollabas Ardleibhéal na Gaeilge ó thráth go chéile, mar is dual. I measc na n-athruithe, bíonn na filí a roghnaítear saothar leo agus a gcuid dánta. Táthar tar éis a fhógairt cé hiad...

Ailt ón chartlann