Baile Údair Ailt le An tUltach

An tUltach

An tUltach
20 AILT 0 TRÁCHTANNA
Tá éagsúlacht mhór scríbhneoirí as gach cearn de Chúige Uladh agus den tír ar fad ag scríobh ar An tUltach – Cnámh Droma Ghaeilge Uladh. Tá saineolas agus tuairimíocht le roinnt acu a shaibhreoidh d’eolas féin agus a thabharfaidh do dhúshlán smaointeoireachta.

Tacaíocht thraspháirtí in Westminster d’acht Gaeilge

Tá tacaíocht thraspháirtí d’acht Gaeilge curtha in iúl ag feisirí Westminster i litir a scríobh siad chuig Karen Bradley, Stát-Rúnaí an Tuaiscirt. Shínigh Conor McGinn (Páirtí an Lucht Oibre), Liz Saville-Roberts (Plaid Cymru), Angus Brendan...

Togra úr ar chartlann An tUltach – comhordaitheoir le ceapadh

Is mian leis An tUltach Comhordaitheoir Tionscadail a cheapadh le comhordú a dhéanamh ar thogra a bhaineann le cartlann shaibhir na hirise, a théann siar go 1924. ‘Stair faoi cheilt – oidhreacht Ghaelach Chúige Uladh...

Féile Pheadair Joe

Cuirfear tús le Féile Pheadair Joe Dé Céadaoin, an 26 Meán Fómhair agus leanfar leis na himeachtaí go dtí an 30 Meán Fómhair, le ruball ar an fhéile ar an 7 Deireadh Fómhair. Ba...

An feachtas ar son acht Gaeilge ag an Chomhdháil Idir-Rialtasach i Londain inniu

Cuirfear an feachtas ar son acht Gaeilge os comhair Chomhdháil Idir-Rialtasach na hÉireann agus na Breataine i Londain inniu.  Seo an an chéad chruinniú den chomhdháil, a bunaíodh faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta, le breis...

Deontas £210,000 don Ghaeilge in oirthear Bhéal Feirste

Tá deontas dar luach £210,000 ceadaithe don tionscadal Turas in oirthear Bhéal Feirste atá faoi stiúir Linda Ervine. Is é Foras na Gaeilge a chuirfidh an t-airgead ar fáil thar thréimhse 3 bliana don...

Q-Mharc Gnó le Gaeilge bronnta ar ghnólachtaí Ultacha

Seoladh Q-Mharc Gnó le Gaeilge ag ócáid i bPáirc an Chrócaigh i mBaile Átha Cliath ar na mallaibh. Cód deonach nua don chleachtas is fearr is ea Q-Mharc Gnó le Gaeilge, atá deimhnithe de...

Soláthar úr naíscolaíochta i dtrí cheantar

Chuir Gearóid Mac Ádhaimh, Cathaoirleach Chomhairle na Gaelscolaíochta (an foras a bhunaigh an Roinn Oideachais leis an Ghaelscolaíocht a fhorbairt), fáilte roimh an chinneadh is déanaí a rinne an Grúpa Oideachais Réamhscolaíochta soláthar úr...

Deireadh Fómhair 2017

EAGARFHOCAL Fís foghlama Tá tuartha ag Comhairle na Gaelscolaíochta, an eagraíocht a thugann cúram don ghaeloideachas sna sé chontae, gur geall go mbeidh dúbailt sa líon páistí a bheidh ag freastal ar scoil trí Ghaeilge i...

November 2017

   

Airgead ar fáil faoi choinne gníomhaíochtaí I nGaeilge

Tá scéim úr ag Foras na Gaeilge le hairgead a chur ar fáil do ghrúpaí a eagraíonn cláir ghníomhaíochtaí do dhaoine fásta. Is é is aidhm leis an scéim ‘Grúpaí le Gaeilge’ deiseanna a mhéadú...

Ailt ón chartlann